Za s.p. le en transakcijski račun za poslovni in osebni namen

V zvezi z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev 37. člena ZDavP-2I prihaja do vprašanj, ki se nanašajo na odpiranje in vodenje transakcijskih računov.

Naj pojasnimo, da AJPES vodi register transakcijskih računov (RTR) v skladu z določili Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) ter Akta o vzpostavitvi in vodenju RTR (Akt), in sicer na podlagi podatkov, ki jih za vodenje RTR posredujejo banke. Pogojev odpiranja in vodenja transakcijskih računov pri bankah, AJPES ne določa.

Kadar so torej imetniki transakcijskega računa subjekti vpisa v poslovni register, ti transakcijski računi dobijo v banki posebno oznako vrste računa (vrsta T), kot je to določeno z Aktom, vodijo pa se v poslovnem delu RTR in so tudi vpisani v Poslovni register Slovenije in so s tem javni. Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb (vrsta računa A) pa so osebni podatki, zato za dostop do teh podatkov veljajo pravila, ki jih določa ZVOP-1 in torej niso javno dostopni.

 

Do sedaj ločeni transakcijski račun za s. p.

Glede na navedeno to pomeni, da bodo namesto dveh ločenih transakcijskih računov, lahko samostojni podjetniki in zasebniki, ki opravljajo dejavnost, imeli le en transakcijski račun (lahko tudi osebni), ki ga bodo uporabljali za poslovne in zasebne namene.

Samostojni podjetniki bodo morali biti pozorni, če bodo imeli le en transakcijski račun. V primeru, da bodo imeli le osebni račun, ga bo moral sam razkriti Finančni upravi RS, da bo imela ta vanj celovit vpogled. 

Vendar pa tudi če stranke (s.p. ali zasebniki, ki opravljajo dejavnost) sporočijo, da želijo javno objavo računa vrste A, ta račun ne more biti javen po obstoječih pravilih. Račun postane javen le takrat, ko spremeni stranka v banki račun vrste A (osebni) v račun vrste T (poslovni).

Računovodja, ki samostojnemu podjetniku vodi poslovne knjige, mora v njih voditi vse transakcije na računu, ki ga uporablja v poslovne namene. Če ga bo uporabljal tudi v zasebne namene, bo moral na njem voditi tudi vse prihodke in izdatke zasebne narave. To bi lahko povečalo strošek samostojnega podjetnika za računovodenje.

Vir: Ajpes

 

Imate kakšno vprašanje?

Kontaktirajte nas na telefon: 030 645 069 ali e-mail: info@flera.si