Delodajalci pozor: novosti pri davčni izvršbi na dohodke iz delovnega razmerja

S spremembo ZDavP-2 (Ur.l. RS št. 91/2015) veljajo nova pravila glede davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke. Tako je po novem (od 15.12.2015) mogoče na dohodke iz delovnega razmerja mogoče z davčno izvršbo seči največ do višine 2/3 teh dohodkov, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj 76 % minimalne (bruto) plače (doslej 70 %).

Novo je tudi, da se na dolžnikove prejemke lahko poseže upoštevaje omejitve za tekoči mesec. Če dolžnik v tekočem mesecu prejme prejemke za več preteklih mesecev, izvrševalec sklepa o izvršbi upošteva omejitve za vsak posamezni mesec.

Če torej delodajalec izplača dohodke za več mesecev skupaj  (npr. zaradi slabe solventnosti), pri izvrševanju sklepa o davčni izvršbi upošteva, da delojemalec prosto razpolaga s temi prejemki v okviru omejitev, ki veljajo za vsak posamezen mesec,  in sicer za vsako obdobje z zneskom, s katerim bi delavec lahko razpolagal, če bi ga prejel v mesecu, v katerem je bil upravičen do njegovega prejema.

Če bi izvrševalec sklepa dolžniku zaračunaval izvajanje izvršbe, tega nadomestila ne sme poravnati iz prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe in ne iz zneska, ki ne presega 76 % minimalne plače, skratka delodajalec ne sme posegati na varovani minimalni znesek.

Zakon tudi jasno določa odgovornost delodajalca. Če delodajalec oz. izplačevalec ne ravna po sklepu o izvršbi, se davek od višine rubljivih denarnih prejemkov izterja od njega.

Vir: iracunovodstvo

   

Imate kakšno vprašanje?

Kontaktirajte nas na telefon: 030 645 069 ali e-mail: info@flera.si