Prispevki za s.p.

Pavšalni prispevki za popoldanski s.p.

 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ)

  • znesek je pavšalen
  • zavarovanje je obvezno za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti
  • od aprila 2015 do vključno marca 2016 znaša prispevek 32,20 EUR.

V kolikor zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začne opravljati dejavnost po 15-em v mesecu ali preneha pred 15-im) plača polovičen znesek prispevka.

 

Nakazilo na TRR: 01100-8882000003

Sklic: SI19 vaša davčna številka-44008

BIC: BSLJSI2X

 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje (ZZ)

  • znesek je pavšalen
  • zavarovanje je obvezno še za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
  • stopnja prispevka je določena v višini 0,53 % od povprečne bruto plače v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta (povprečna mesečna bruto plača za oktober 2015: 1.540,58 EUR)
  • v letu 2016 znaša ta prispevek 8,17 EUR
  • dodaten prispevek za ZZ. Osnova je določena v višini 25 % povprečne bruto plače v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta, stopnja pa 6,36 %
  • v letu 2016 znaša ta prispevek 24,50 EUR

Zavezanec plača enak prispevek za ZZ glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

  

Nakazilo na TRR: 01100-8883000073

Sklic: SI19 vaša davčna številka-45004

BIC: BSLJSI2X

 

Skupni znesek plačila za popoldanski s.p. (PIZ + ZZ): 32,20 EUR + 8,17 EUR + 24,50 EUR = 64,87 EUR