Novice

 • Varnost pri delu tudi za študente

    V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri … more

 • Kaj mora vsebovati pogodba o zaposlitvi?

    Pogodba o zaposlitvi je pogodba, s katero se sklene delovno  razmerje med delodajalcem in delavcem.  Delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi ureja  Zakon … more

 • Kako vem, da opravljam delo na črno?

  Ne glede na to, da ste pravilno izdali in evidentirani račune v poslovnih knjigah in letnih poročilih, pravilno obračunali davek,.. vas lahko doleti kazen, da delate na črno. Priporočamo, da … more

 • Pravilno izpolnjevanje potnih nalogov

  Nalog za službeno potovanje Nalog za službeno potovanje se izda v pisni obliki, podpiše ga direktor ali pooblaščena oseba. Izjemoma se lahko v nujnih primerih odredi službeno potovanje … more

 • Po izvršbi mora na računu ostati 600,95 €

  Državni zbor je sprejel predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju. Predlog sledi uresničevanju načela socialne države in varuje pravico do osebnega … more

 • Nove omejitve proti veriženju podjetij

  Novela ZGD-1I, ki je spremenila Zakon o gospodarskih družbah, vsebuje tudi nova pravila glede omejevanja ustanavljanja družb in samostojnih podjetnikov ter nove prepovedi veriženja podjetij, ki se … more

 • Odjava prenehanja opravljanja dejavnosti za s.p.

  Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-11) določa, da mora samostojni podjetnik vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, na spletni strani AJPES, objaviti, da bo … more