Novice

 • Objava prostega delovnega mesta

  Spremenjeni Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki velja od aprila 2013, je odpravil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu. Po novem Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) še … more

 • JE VAŠ DOLŽNIK V STEČAJU?

  Kako preveriti in kako prijaviti svojo terjatev v stečajno maso? Če se je Vaš dolžnik znašel v stečaju, je Vaša edina možnost, da pridete do poplačila vsaj dela Vaše … more

 • Ime podjetja - v imenu tudi tuje črke

   Firma je po zakonu o gospodarskih družbah ime, s katerim  podjetje posluje. Pri določanju firme je potrebno upoštevati  številna pravila, prav tako pa je potrebno … more

 • Nočno delo in pravice delavca

   Kdaj se šteje, da delavec opravlja nočno delo?  Po zakonu se kot nočno delo šteje delo v času med 23. in 6. uro  naslednjega dne (vse ure dela, opravljene v tem č … more

 • Kakšne so možne oblike zaposlitve po ZPDZC-1?

  Delo se lahko opravlja na osnovi različnih pravnih podlag, pri izbiri pravne podlage pa je potrebno izhajati iz dejanske narave opravljanja dela. Delo se lahko opravlja na podlagi pogodbe o … more

 • KOLEDAR POROČANJA V SEPTEMBRU 2015

  Datumi, obrazci, poročanja, ki jih v septembru 2015 ne smete zamuditi Do 10. 9. Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za avgust 2015 Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za avgust 2015 … more

 • Tuja podjetja v Sloveniji

  Med vsemi aktivnimi podjetji v nefinančnih dejavnostih v Sloveniji je v 2013 delovalo 4,5 % tujih podjetij Čeprav je delež tujih podjetij v skupnem številu podjetij v Sloveniji sorazmerno … more

 • Obvezne sestavine na dopisih po ZGD-1I

  Vsi dopisi, ki jih družba pošlje naslovniku, morajo poleg celotne firme in sedeža družbe vsebovati tudi registrski organ, pri katerem je družba vpisana in matično številka družbe. Pri … more