Če podeljujete štipendije boste morali letos poročati kar dvakrat

Štipenditorji morajo o vseh izplačanih štipendijah poročati Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije. V letošnjem letu bodo morali poročati dvakrat:

 • do 16. novembra 2015 za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015,
 • do 31. decembra 2015 pa za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016.

 

Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, med drugim torej:

 • delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije,
 • samostojni podjetniki,
 • javni in zasebni zavodi in fundacije
 • občine,
 • organi državne uprave,
 • in drugi.

 

Zaradi opustitve poročanja vas lahko doleti globa, zato vam priporočamo, da pravočasno oddate poročilo preko posebne spletne aplikacije.

Za vsakega štipendista morate vnesti sledeče podatke:

 • o štipendistu (ime, priimek, EMŠO, naslov in občina prebivališča)
 • o šolanju (kje se šola, izobraževalna ustanova in program, vrsta in področje izobraževanja, letnik in status)
 • o štipendiji.

Podrobnejša navodila o postopku poročanja so na voljo v Priročniku.

Vir: iracunovodstvo

 

Imate kakšno vprašanje?

Kontaktirajte nas na telefon: 030 645 069 ali e-mail: info@flera.si